Press "Enter" to skip to content

Dodatkowa podłoga dodatkowy miejsce dla załadunku

Instalator 0

Po kiego grzyba wozić własnym samochodem dostawczym pustą przestrzeń, jeżeli można ją wypełnić następnym poziomem dla towaru. Przyszły przychód znajdziesz na podłodze. Pomysł będzie prozaicznie łatwy i zaczerpnięty prosto naszego życia. Wystarczy następny próg wraz z towarem na paru podporach, pasach do przytrzymania i zaczepach które całość stabilizują. A zatem system umożliwiający na wypełnienie podwójnej przestrzeni załadowczej na takiej pojedynczej kubaturze naczepy i skrzyni ładunkowej.

Najważniejsze będzie wypoziomowana konstrukcja ze stalowych oraz aluminiowych belek, na których spocznie pełny balast i odpowiadający za ładunek. Podwójna podłoga typu DFS do kontenerów i system CTD III dla naczepy da się wykorzystać w dowolnej ciężarówce. Wobec odpowiedniej stabilizacji, można to zainstalować w każdym projekcie samochodu i gabarycie kubatury załadowczej. Belki nośne w pionie, są wyposażone w nacięcia w obrysie miejsc do jakich wsadza się profile w poziomie będące miejscem do składowania towaru. Na takim spocznie załadunek stabilizowany paskami z elementem dociskowym. Można to teraz porozdzielać kątownikami w formie przegród międzyburtowych i utrzymać w miejscu dodatkowymi kątownikami przenoszącymi ciężar. Praktycznie tworząc w ten sposób podwójną powierzchnię i w ten sposób podwajając ciężar wożonego ładunku. Równocześnie obniżając potrzebny okres czasu do załadunku samochodu w podróż. Bilans będzie korzystny o czym już wkrótce przekona się twoja konkurencja. Zatem szerokiej drogi i do zobaczenia na szosie mobilki!