Press "Enter" to skip to content

Dopłaty na wymianę kotłów i odnowienie instalacji grzewczych

Instalator 0

Ostatni już okres grzejny zaprezentował, jak uciążliwy i toksyczny dla zdrowia jest smog będący wynikiem m.in. archaicznego ogrzewania piecowego w indywidualnych domach. W celu, by namówić mieszkańców do wymiany systemów ogrzewania na bardziej przyjazne atmosferze, państwo zainaugurowało na ten cel system dopłat. Systemy dofinansowania mogą być wypłacane ze środków Unii Europejskiej, państwowych albo samorządowych. Są w największej liczbie przypadków wypłacane w formie dotacji lub pożyczki na preferencyjnych warunkach. Pewna liczba jednostek gminnych wypłaca konkretne kwoty dotacji, czasami odnoszące się do rodzaju kotła, na który zdecyduje się użytkownik. Pozostałe proponują finansowanie pewnej części albo nawet całej inwestycji. Zależnie od gminy dopłaty mogą obejmować kotły na gaz, kotły na biomasę lub akcesoria wykorzystujące moc z OZE (odnawialnych źródeł energii). Trzeba rozpocząć od zasięgnięcia języka, czy w danej gminie jest uruchomiony system dofinansowania i na jakie kotły. Następnym krokiem jest dokładne obliczenie wydatków. Co ważne –użytkownik w pierwszej kolejności ponosi koszty zakupu nowoczesnego kotła oraz wykonania systemu grzejnego, więc trzeba ustalić, że ma finanse dedykowane na ten zakup. Po złożeniu dokumentów w urzędzie gminy razem z określonym kompletem dokumentów i pozytywnym zanalizowaniu, zawarta jest umowa na wzięcie udziału w programie dofinansowania. Następnie możemy przystąpić do wymiany pieca. Trzeba pamiętać o rachunkach, każdy zakup powinien być udokumentowany, ponieważ na ich podstawie urząd gminy nalicza dofinansowanie.Na pewno nie można ominąć odwiedzin wysłannika gminy, by sprawdzić, czy rzeczywiście piec oraz układ grzewczy zostały poddane modernizacji.Wybrane jednostki gminne proponują poradę przy wypisywaniu i składaniu wniosku. Doradztwo w zorganizowaniu dotacji można także dostać za pośrednictwem wybranych producentów nowoczesnych pieców. Za każdym razem należy zasięgnąć informacji w dziale informacyjnym urzędu gminy.