Press "Enter" to skip to content

Jak oszacować moc fotowoltaiki

Instalator 0

Najważniejszą sprawą przy inwestycji w system fotowoltaiki do domu jest dobranie układu oodpowiedniej mocy maksymalnej.

Parametrem tym jest moc maksymalna układu wyrażona wWatach. Natomiast w praktyce przyjmuje się najczęściej oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Wspomniana maksymalna moc fotowoltaiki koniecznie musi być dopasowana do naszego obecnego zużycia energii (lub tego w przyszłości). Ponieważ celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą bez problemu będziemy mogli wykorzystać wstu procentach. Oczywiste jest iż energia ta zostanie zużyta na bieżąco, aczęść zostanie przekazana do sieci energetycznej. Zgodnie zumową prosumencką 80% energii przesłanej do sieci możemy odebrać wokresie późniejszym np. {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą ilość energii oddanej do sieci energetycznej musimy zadbać, tak aby była zużyta. Jeżeli jej nie wykorzystamy, to niestety tracimy, adorabia na tym dystrybutor.

Można znaleźć w sieci uproszczony kalkulator, który pozwala wyznaczyć:

  • potrzebną moc wyrażoną wkWp,
  • wymiary potrzebnej powierzchni na dachu (m2) – jego południowej części,
  • koszty,
  • szacowany czas zwrotu zinwestycji wlatach.