Press "Enter" to skip to content

Jak wybrać pompę ciepła? Cz. 3 Epilog

Instalator 0

Jeśli rozważasz w swoim budynku zrobienie ogrzewania opartego o pompę ciepła posiadasz w opcji dwa rodzaje: pompę gruntowa i pompę opartą na powietrzu.Zapewnieniem gospodarności i powodzenia całego układu jest wybór odpowiedniej mocy pompy. Jeśli będzie nazbyt duża w porównaniu do potrzeb, pompa nie będzie działała jednolicie. Maszyneria będzie ciągle się włączała i wyłączała co wpłynie na znaczny pobór energii elektrycznej. Natomiast zbyt mała wydajność energetyczna sprawi, że chociaż przez dłuższy okres pompa będzie funkcjonowała w warunkach najwłaściwszych, ale w okresach maksymalnego zapotrzebowania będzie konieczne włączenie zasilanej prądem spirali grzewczej, co znacznie powiększy cenę używania. Wyjściem z takiej sytuacji jest możliwy zakup zasobnika na podgrzaną wodę zasilaną na prąd z tańszej taryfy prądu. Opcją jest także układ współdziałający z kotłem na olej. Przeważająca część wytwórców pomp wyposaża je w moduł grzewczy. Jest to wyjście asekuracyjne. Jednakże, przy źle wyliczonej mocy istnieje prawdopodobieństwo że będzie to element na stale załączany. Przy selekcji rodzaju urządzenia trzeba rozpatrzyć kwestie sposobu zrealizowania instalacji. W naszych warunkach środowiskowych najlepszym wyjściem są pompy oparte na odwiercie w gruncie. Jednak zrobienie odpowiedniego odwiertu poziomego czy też głębokościowego może nie być w dowolnych warunkach wykonalne.