Press "Enter" to skip to content

Kablegrzejne łatwy montaż i murowany efekt

Instalator 0

Montaż kabla termicznego do rynien i rur spustowych, rozpoczynamy od jego rozciągnięcia. Kabel zaopatrzony jest przez producenta w kilkumetrowy odcinek do przyłączenia z podwójnymi wiązkami zasilającymi a także żyłą do ochrony przeciw porażeniu.

kabel grze

Gdy kabel termiczny jest instalowany w rurze spustowej do deszczówki a także rynnie w strefie klimatycznej gdzie konieczne będą jego zdublowane długości, należy rozpocząć od rury spustowej. Na dachu układamy zdublowaną nitkę kabla na długość rury i spinamy go zaczepami do rur spustowych.

Tak przygotowane przewody zamieszczamy w pierwszej skrajnej rurze spustowej oraz mocujemy je przy pomocy zaczepu do rynny. Następnie przewody instalujemy w rynnie, przesuwając się w kierunku jej końca, gdzie znajduje się następna rura spustowa. Tu tak jak ostatnim razem, układamy zapas kabla na dachu i zapinamy go uchwytami oraz umieszczamy w rurze spustowej. Kolejno wracamy na długości rynny oraz obok wcześniej położonej nitki kabla, podpinamy je za pomocą zamocowanych uprzednio mocowań. Podłączenie energetyczne kompletnej instalacji odbywa z sieci energetycznej o napięciu 230V. W przypadku małych instalacji, przewody mogą być zasilane wprost przy pomocy przedłużacza z kompletem gniazd ,a także wtyczek odpornych na wodę ,a także wilgoć, wyposażonych oprócz tego w styki do ochrony przeciwporażeniowej. Montaż takiej instalacji jednej osobie, nie zabierze więcej niż 60 minut. Gdy powrócą przymrozki, rezultat własnej pracy będzie można podziwiać w wolnej od lodu instalacji przeciwdeszczowej.