Press "Enter" to skip to content

kotły kondensacyjne – dlaczego nie ma możliwości już zamówić pieca z komorą otwartą lub zamkniętą?

Instalator 0

Pod koniec września 2015 roku zaczęło obowiązywać kolejne prawo Unii Europejskiej dotyczące sprawności urządzeń energetycznych (ErP Energy Related Products). To następny formalny krok w celu redukowania ilości energii wykorzystywanej niepotrzebnie przez domowe urządzenia elektryczne i systemy ogrzewania. Wprowadzenie wspomnianej dyrektywy spowodowało wielkie zmiany na rynku w szczególności w handlu pieców, bojlerów zewnętrznych, podgrzewaczy wody, kolektorów solarnych, pomp ciepła i zasobników ciepłej wody użytkowej. Regulacja ErP daje możliwość produkowania i wprowadzania na rynek Unii Europejskiej jedynie sprzętów grzejnych, które wypełniają konkretne normy efektywności energetycznej. Dla kotłów grzewczych sprawność średnioroczna (wyliczona w określony sposób nałożony wskazaną dyrektywą) musi być wyższa od 86 %.Takowe wymagania wypełniają tylko kotły kondensacyjne, więc oznacza to, że piece konwencjonalne w praktyce są wycofywane z obrotu.Kotły z otwartą i zamkniętą komorą spalania nie są już wytwarzane, na rynku zostają jedynie takie, które pojawiły się na rynku przed datą funkcjonowania regulacji UE. Ewenementem są tylko kotły konwencjonalne z otwartą komorą spalania, jakie są dopuszczone do sprzedaży jedynie z wykorzystaniem do modernizacji pojedynczych urządzeń w układzie wspólnego komina w budowlach wielorodzinnych.