Press "Enter" to skip to content

Ochrona rury hydrantowej kablem grzejnym

Instalator 0

W budynkach mieszkalnych gdzie założona jest instalacja wodociągowa, czasami pewne jej odcinki biegną na zewnątrz budynku, a przez to są narażone na zamarzanie. Analogiczna sprawa dotyczy instalacji wodno-kanalizacyjnych.

kabel grze
W takich warunkach montuje się samoregulujące kable grzewcze oraz termostaty które chronią rurociąg przed mrozem. Kompletacja takiego systemu jest dużo łatwiejsza niż myślisz.
Należy zgromadzić: samoregulujące kable grzejne ? samoregulacja zabezpiecza kable przed przepaleniem gdy np. na kolanku kabel się nakłada ,regulator temperatury z sondą, taśma klejąca do mocowania kabla, metalizowana taśma z klejem do montażu na przewód, przepusty pod warstwę izolacyjną, puszki wodoszczelne.
Kluczową sprawą jest obliczenie właściwej mocy przewodu grzejnego. Więcej o tym w następnym artykule.