Press "Enter" to skip to content

Ogrzewanie z fotowoltaiki – nadwyżka

Instalator 0

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainstalowały fotowoltaikę i ma problem z nadwyżką energii, której nie ma jak zagospodarować. Prawdą jest ,że istnieje tak zwana umowa prosumencka,która umożliwia przekazanie nadwyżki energii elektrycznej występującew okresie wiosennym i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z umową prosument dostaje możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać izużyć na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie później, niż do końca okresu rozliczeniowego. Jednakże nieodebrana w tymczasie energiaprzepada, a operator za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi najzwyczajniej nie zapłaci. Oczywiście z punktu osoby, która wykosztowała się na instalację fotowoltaiczną jest to niestety koszt,który wydłuża czas zwrotu z poniesionej inwestycji o dodatkowe lata. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast założonych oszczędności przyniesie stratę. Dlatego trzeba wiedzieć, iż powodem nadwyżki energii jest zakupienie instalacji o zbyt dużej mocy w porównaniu do zapotrzebowania na elektryczną energię.

Czynniki sprzyjające nadwyżce:
– niewiedza sprzedawcy lub świadome naciąganie klienta – brakanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo instalatorów jest mało, mała konkurencja, a duże instalacje są znaczniebardziej opłacalne dla monterów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania „na zapas”,
– nowe urządzenia zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy także mniej na oświetlenie ze względuna spadek cen oświetlenia :ED.