Press "Enter" to skip to content

Pompa ciepła jako ekologiczne źródło ogrzewania

Instalator 0

Wysokie natężenie zanieczyszczeń pyłowych w atmosferze to test, z którym próbuje się większość państw w gospodarce światowej, w tym Polska. To ogólnoświatowy dylemat, w celu rozwiązania którego podejmowane są próby obniżenia wydatku spalin, szczególnie pochodzących z rejonów mieszkalnych. Spośród ogólnodostępnych technologii ogrzewania pompy ciepła są najefektywniejsze, ponieważ funkcjonują w sposób nieszkodliwy dla środowiska ? pompy nie produkują dymu, popiołu ani innych związków szkodliwych dla środowiska. Moc czystej energii. Zatem inwestowanie w takie instalacje jest wyjątkowo uzasadnione w kwestii ogólnoświatowego kłopotu ze smogiem.

Pompy ciepła to niewielkich rozmiarów ekologiczne urządzenia służące przede wszystkim jako źródło ogrzewania domu. W takim celu wykorzystują ciepło z otoczenia (wód gruntowych, gruntu lub powietrza), czyli tzw. niskiego źródła, i przekazują je do źródła wysokiego ? instalacji grzewczej (kaloryferów albo podłogówki). Wybór odmianie pompy ciepła, a precyzyjniej jej niższego źródła, jest uzależniony od warunków, w jakich będzie ona pracować: wielkości działki, obszaru klimatycznego, gdzie wybudowany jest dom, poziomu wód gruntowych i ich składu chemicznego, a także rodzaj gruntu na działce. Choć pompy ciepła należą do najbardziej ekologicznych rozwiązań, w polskich domach mają zastosowanie wciąż sporadycznie. Główna przyczyną jest dość duży nakład inwestycji i wyjątkowe zasady, jakie muszą być wypełnione przy instalacji.