Press "Enter" to skip to content

Przewód samoregulujący się Selftec DW

Instalator 0

Kable grzejne samoregulujące się posiadają znaczny zakres stosowania. Można używać ich jako układ przeciwoblodzeniowy do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do zabezpieczenia przed zamarzaniem układów rur, zaworów.

kabel g

Można montować je z zastosowaniem taśmy przyklejając nitki kabla podłużnie do rury lub spiralnie w zależności od wymaganej mocy do ochrony rurociągu.


Rury i systemy rur można również zabezpieczyć przed zamarzaniem poprzez wprowadzenie przewodu grzewczego do środka rurociągu. Taki sposób montażu może być stosowany w rurach pozostających już w użyciu i nie potrzebuje zdjęcia izolacji lub poprowadzenia kolejnych przepustów. Wspomniany sposób mocowania jest możliwy też w układach rur będących pod ziemią.
Wyjątkowym modelem kabla grzewczego samoregulującego wykorzystywanym do wspomnianego sposobu montażu jest Elektra SelfTec DW. Ma on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z jedzeniem i certyfikat PZH umożliwiający ułożenie go w rurociągach z wodą do picia.
Przewód grzewczy SelfTec DW dostarczany jest w długościach na żądanie do samodzielnego zaizolowania. Kabel można ciąć na wymagane odcinki. Umożliwia to dużą swobodę zastosowania. Jedną z kluczowych zalet przewodu jest
możność układania w już użytkowanych instalacjach, gdy nie ma akcesu do rur z zewnątrz, bez konieczności zniszczenia izolacji.
Selftec DW może być użytkowany w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w odcinku o maksymalnej długości 60m.