Press "Enter" to skip to content

Regulacja pogodowa

Instalator 0

Programator zewnętrzny to aktualnie główne oprzyrządowanie pieca z funkcją kondensacji oraz pompy ciepła. Regulator pogodowy działa w oparciu o temperaturę na zewnątrz i krzywą strat budynku (regulowaną podczas uruchomienia) określa temperaturę wody, która dochodzi z kotła albo pompy ciepła na układ grzewczy.Najważniejszą cechą regulacji pogodowej jest osiągnięcie największej wydajności pieca kondensacyjnego (pompy ciepła), a jednocześnie najniższych możliwych kosztów za ogrzewanie. Kolejną użyteczną cechą jest sterowanie instalacją grzewczą, a dokładnie poziomem ciepła w budynku na podstawie krzywej grzewczej. Szczególnie jest to przydatna funkcja w układach C.O. o znacznej bezwładności cieplnej (podłogówka, układy grzejnikowe o znacznej ilości wody). Wybór sterowania pogodowego zależy od typu kotła (pompy) oraz od typu i złożoności instalacji centralnego ogrzewania Na przykład od liczby obiegów grzejnych oraz własnych oczekiwań co do kontrolowania temperatury na poszczególnych kondygnacjach budynku lub w pomieszczeniu. Niektóre wersje kotłów posiadają wbudowaną regulację zewnętrzną (bez regulacji czasowej),a inne wymagają czujnika na zewnątrz (przeważnie regulator 7-dniowy jest zawarty).

Najczęściej spotykane problemy z programowaniem pogodowym:

-niedogrzanie całego budynku – ustawiona zbyt niska krzywa grzejna przez instalatora,

-uruchomienie kominka powoduje wyłączenie ogrzewania w całym budynku – odłączyć w programatorze zewnętrznym zainstalowanym w pokoju z kominkiem czujnik temperatury wewnętrznej,

-jedynie podczas wietrznych dni spada temperatura w domu – dom ma wadę – jest podatny na przewiewanie i ogrzane powietrze jest z niego wypychane – trzeba usprawnić wentylację albo izolację domu.

Zalecenia:

-nie pokładaj wiary w to, że monter ustawi Tobie optymalnie regulator pogodowy; zrozum jak pracuje i osobiście wybierz krzywą grzewczą oraz odłącz funkcję korekty w oparciu o czujnik wewnętrzny.

-programator zamontuj w piecu lub koło niego – doprowadzanie przewodów do salonu to niekonieczny koszt – dobrze nastawiony programator nie potrzebuje korekt,

-dopilnuj montaż czujnika pogodowego na ścianie północnej, aby prawidłowo robił pomiary temperatury powietrza (a nie ściany),

-zdecyduj, czy chcesz oddzielnej kontroli temperatury w osobnych pomieszczeniach. Jeśli tak, to zamontuj termostaty grzejnikowe (dla kaloryferów) albo dedykowane termostaty elektroniczne (do podłogówki).