Press "Enter" to skip to content

Sterowanie w grzejnikach montowanych w podłodze Verano – grzejnik VKN5

Instalator 0

Regulacja grzejnika podłogowego z wentylatorem odbywa się w sposób mechaniczny za pośrednictwem regulatora pomieszczeniowego i napędu temperaturowego. Regulator, dzięki czujnikowi temperatury dokonuje odczytu temperatury i zachowuje jej poziom na żądanym pułapie. Dokładność sterowania jest możliwa tylko na równoległym sterowaniu siłownikiem zaworu i napędem nawiewu. Dostosowując człony niezbędne do sterowania grzejnikiem VKN5 należy dopasować odpowiedni typ zasilacza. Dostosowuje się go stosownie z charakterystyką elektryczną. Na zaworku termoregulacyjnym montujemy napęd termiczny o napięciu 24V. Sterownik pomieszczeniowy da się ustawić na osobne cykle w tygodniu, czym zauważalnie da się zmniejszyć koszty ocieplania. Podłączenie elektryczne ogółu tych sterowników mogą wykonywać firmy z właściwymi uprawnieniami na prąd.