Press "Enter" to skip to content

System kominowy z z plastiku – to nie żart

Instalator 0

Dotychczas stosowane układy odprowadzające spaliny, oparte na podzespołach ceramicznych, znacząco wpływały na cenę układu. Udawało im się szacować do 5-10 tys. zł. Aktualnie produkowane zasilane gazem kotły kondensacyjne pozwalają nam zaoszczędzić koszty. Spaliny produkowane przez najnowocześniejsze kotły osiągają tak niewielkie temperatury, że możliwe jest zastosowanie układów opartych na rurach polipropylenowych. Strumień gazów spalinowych jest wymuszany przez wbudowany w kotle wentylator. Za tym pośrednictwem kocioł działa stabilnie i nie potrzebujemy się niepokoić o ta zwany cug kominowy, jak to bywało w wypadku starych typów kotłów. Wytwórcy pieców proponują markowane swoim logiem zestawy do odprowadzania spalin. Dostępne są także tańsze zamienniki. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest system montowany w wnętrzu komina. Taki układ pochłania wydatki rzędu 1000-1500 zł. W wypadku układu montowanego w budynku wielorodzinnym koszty zwiększają się w powiązaniu z długością rur. W przypadku domu zamieszkiwanego przez jedna rodzinę, samotnie stojącego o mocy do 21 kW da się znacząco zmniejszyć wydatki, wyprowadzając gazy spalinowe przez boczną ścianę budynku. Wówczas koszty wahają się w przedziale 300-500 zł. Rozwiązanie to sprawdzi się także do pawilonów produkcyjnych i oddzielnych magazynów. W tym przypadku nie ma ograniczeń mocy pieca. Przy modernizacji kotłowni da się zastosować obecny przewód kominowy i odprowadzić spaliny starym wylotem, a powietrze do kotła może być doprowadzone niezależnym kanałem. Wówczas będzie to układ niezależny 2x80mm. Niezależnie od tego, czy zmontujemy instalację wyprowadzającą spaliny do boku budynku, czy też w środku komina lub rozdzielczy. W wypadku pieca kondensacyjnego wydatek ten jest znaczącą mniejszy dzięki zamontowaniu podzespołów z polipropyleny.