Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Kabel samoregulujący się Selftec DW”

Przewód samoregulujący się Selftec DW

Instalator 0
Kable grzejne samoregulujące się posiadają znaczny zakres stosowania. Można używać ich jako układ przeciwoblodzeniowy do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do zabezpieczenia przed zamarzaniem układów rur, zaworów. kabel g Można montować je z zastosowaniem taśmy przyklejając nitki kabla podłużnie do rury lub spiralnie w zależności od wymaganej mocy do ochrony rurociągu.