Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Miejsce do przechowywania ubrań”

Miejsce do przechowywania ubrań bez ograniczeń

Instalator 0

Kiedy posiadasz więcej niż mniej, możesz swoje ubrania przechowywać w systemie Freestanding. Regał bez podpierana, do tego koszyki na ciuchy albo drążki na obuwie. Dziś w formie samodzielnie stojących części…