Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “przewody Elektra FreezeTec”

Kable grzewcze z termostatem

Instalator 0

Kabel grzejny Elektra FreezeTec przeznaczony jest do ochrony rur i zaworów przed zamarzaniem. Składa się z kabla grzejnego z zamontowanym na zakończeniu czujnikiem temperatury, który działa samoczynnie. Nie ma konieczności…