Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Przewody grzejne banalny montaż a także pewny efekt”

Kablegrzejne łatwy montaż i murowany efekt

Instalator 0
Montaż kabla termicznego do rynien i rur spustowych, rozpoczynamy od jego rozciągnięcia. Kabel zaopatrzony jest przez producenta w kilkumetrowy odcinek do przyłączenia z podwójnymi wiązkami zasilającymi a także żyłą do ochrony przeciw porażeniu. kabel grze Gdy kabel termiczny jest instalowany w rurze spustowej do deszczówki a także rynnie w strefie klimatycznej gdzie konieczne będą jego zdublowane długości, należy rozpocząć od rury spustowej. Na dachu układamy zdublowaną nitkę kabla na długość rury i spinamy go zaczepami do rur spustowych.