Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “przewody grzewcze marki Elektra BET”

Kable do zaprawy betonowej

Instalator 0

Niska temperatura otoczenia utrudnia działanie związane z zalewaniem zaprawy cementowej. Jest związane to ze spowolnionymi procesami wiązania cementu. Skutkiem tego mieszanka może nie uzyskać zakładanych cech, głównie trwałości. Istnieją odpowiednie…