Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “system przeciwoblodzeniowy dachu”

Ogrzewanie rynien – czego unikać

Instalator 0

W trakcie miesięcy zimowych bardzo przydatna okazuje się instalacja układu odladzania powierzchni zadaszonej oraz rynien. Niejednokrotnie zgromadzony opad śnieżny stwarza zagrożenie uszkodzenia dachu lub gwałtownego spadku na ludzi lub mienie.…