Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na zmiany w sektorze grzewczym”

Unijna Dyrektywa ErP ? Eco Labeling i ich wpływ na sytuację w sektorze grzewczym

Instalator 0
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to grupa regulacji obciążających obowiązkiem dostawców i producentów pieców na gaz i na olej, pomp ciepła, zasobników o opisanej wartości mocy i wielkości o wypełnianiu konkretnych obowiązków w kwestii efektywności energetycznej produktów. piec-gazowy-vaillant copy Dyrektywa (ErP) mieści w sobie trzy kluczowe kwestie: wymogi dla projektu (tzw. ekoprojekt), nakaz dołączania kart energetycznych (tzw. Eco Labeling) i nakaz udostępniania danych technicznych urządzenia (karty produktu).