Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Zabezpieczenie przed poślizgiem do powierzchni”

Zabezpieczenie antypoślizgowa do powierzchni

Instalator 0

Taśmy zapobiegające poślizgnięciu się dedykowane są do zastosowania we wszystkich miejscach, gdzie istnieje ryzyko poślizgnięcia się i upadku. Umieszcza się je na schodach, podłogach, aby zminimalizować ryzyko i ryzyko upadku.…