Press "Enter" to skip to content

Wymiana instalacji grzejnej na gazową ? korzyści

Instalator 0

Nastała wiosna, niespiesznie coraz bliżej kres okresu grzejnego. To dobry moment, aby pomyśleć nad zmianą dawno zakupionego pieca na nowej generacji, bardziej ekologiczne urządzenie. W obliczu zastraszających danych dotyczących coraz większego zapylenia powietrza w miastach ekolodzy ostrzegają. Jednostki samorządowe podejmują uchwały zabraniające wykorzystywania kotłów wszystko palnych na poczet pieców na gaz albo nowoczesnych kotłów na paliwa stałe. W dawnych kotłach spalane są nie tylko węgiel czy drewno, ale także śmieci i pozostałości, które najbardziej zanieczyszczają powietrze. Nowoczesne urządzenia to czystszy dom, bez pyłów węglowych i zabrudzeń, jak również wyższy komfort eksploatacji.

Podejmując decyzję o modernizacji instalacji na nowszą jest możliwość, by otrzymać dofinansowanie. Dofinansowanie może dotyczyć finansów z Unii Europejskiej, krajowych bądź samorządowych. W pierwszej kolejności musimy dowiedzieć się czy w naszej gminie jest dostępny taki program. Potem warto upewnić się które należy spełnić obowiązki, by skorzystać z dopłaty na który model pieca gazowego jest możliwość otrzymać dotację. W kolejnych punktach konieczne jest obliczyć i zanalizować koszty inwestycji. Podania powinno się złożyć w odpowiednich placówkach urzędowych dołączając pełną dokumentację. Zatem należy zwrócić uwagę na pisemne potwierdzenie faz projektu inwestycyjnego (projekty, faktury, rachunki), bez tego dofinansowanie nie będzie wykonalne.