Press "Enter" to skip to content

Zadbaj o konie w zimie – przewody Elektra FreezeTec

Instalator 0

Omawialiśmy już wątek ochrony przed chłodem dla naszych małych obrońców domów, czyli psów. Pisaliśmy o możności podgrzewania legowisk. Wspominaliśmy o sposobach wyjścia z tego z użyciem mat czy też przewodów grzewczych. Innym razem wspominaliśmy o zastosowaniu przewodów grzewczych do podgrzewania pomieszczeń gospodarczych. Akcentowaliśmy znaczenie podtrzymywania właściwych warunków, w tym ciepła, w chowie bydła. Obecnie zasugerujemy wykorzystanie przewodów grzejnych w stajni. Kable sprawdzą się doskonale do podgrzewania układu dostarczania wody do pojników. To właśnie tam bardzo często dochodzi do zamarznięcia.

kabel g

Koniki nie lubią pić gorącej wody, więc i rozwiązanie musi być odpowiednie. Rozwiązaniem mogą być przewody grzewcze Elektra FreezeTec o mocy 12W/m. Kable są wykończone z jednej strony sterownikiem i zakres ich załączania wynosi 3-10 stopni. Oznacza to, że przy osiągnięciu temperatury + 3 stopnie termostat spowoduje załączenie przewodu. Przewód wyłączy się gdy termostat wyczuje temperaturę +10 stopni. Kabel instaluje się zgodnie z układem rury lub, kiedy jest taka niezbędność, owija zwiększając tym samym moc na metr bieżący. Ważne jest by zamontować ocieplającą warstwę na zamontowanej instalacji elektrycznej. Przewody Elektra FreezeTec występują w gotowych rozwiązaniach zakończone sterownikiem z jednej strony a przewodem zimnym o długości 1,5m z drugiej.Kolejnym rozwiązaniem jest użycie kabla samoregulującego Elektra SelfTec DW 10W/m do wody. Instaluje się go tuż do przewodu z nie zabrudzoną wodą pitną przy użyciu dławika hydraulicznego. Takie połączenie gwarantuje odporność na wodę całego rozwiązania. Kabel docina się na wymagane odcinki, które z kolei należy we własnym zakresie zakończyć i przyłączyć przewód zasilający. Należało by taki układ kabli wyposażyć w termostat, który będzie regulował załączeniem i rozłączeniem ogrzewania. Pora zimy to ciężki czas, pamiętajmy że prócz nas żyją inne stworzenia. Należałoby i im ten okres umilić i zadbać o komfort cieplny w miejscu gdzie żyją.