Press "Enter" to skip to content

Odmrażanie i odśnieżanie za pomocą ogrzewania przewodami

Instalator 0

W trakcie pory zimowej przy opadach śniegu regularne pozbywanie się okrywy białego puchu powoduje spore trudności. Gorsza sytuacja jest gdy śnieg ma znaczną ilość wilgoci i szybko przekształca się w lód. Wówczas odlodzenie powierzchni jest dość skomplikowane lub nawet nie do wykonania. Przed gromadzeniem pokrywy ze śniegu czy lodu zabezpieczą nas kable grzejne założone pod płytki brukowe, płytki ceramiczne czy pokryte asfaltem.

kabel g

Prawidłowo działający system regulacji i odpowiednie zamontowanie sensorów zapewnią ciągłe usuwanie pokrywy opadu atmosferycznego. Do nagrzewania powierzchni na zewnątrz instaluje się kable zasilane jednostronnie lub dwustronnie oraz gotowe maty z kablem grzewczym. Maty grzejne pozwalają zaoszczędzić dużą ilość czasu przy mocowaniu systemu, jednak warunkiem ich zastosowania jest układ powierzchni o równoległym kształcie np. kwadratu. Kable i maty grzewcze powinno się ułożyć w takiej formie aby wiązki przewodów się nie stykały oraz nie krzyżowały. Ich instalację ułatwiają specjalne metalowe taśmy instalacyjne. Odległości pomiędzy przewodami należy obliczyć z uwzględnieniem zaplanowanej mocy grzewczej oraz w zależności od rodzaju kabla. Na utwardzoną warstwę wysypuje się warstwę piasku lub suchej zaprawy. Na takiej warstwie układa się kable lub maty grzewcze. Kolejny krok to na warstwę wierzchnią należy wysypać piasek i ubić. Ostatnim etapem jest położenie właściwej nawierzchni. Przy rozkładaniu kabli grzejnych należy pamiętać o poprowadzeniu ich końcówek zasilania bezpośrednio do źródła prądu. Jest to ważne zwłaszcza przy przewodach dwustronnych, których końce muszą się zbiegać w jednym miejscu. Odpowiednią wartość mocy układu dobieramy w uzależnieniu od uwarunkowań klimatycznych określonego obszaru. Układamy system na całej powierzchni lub tylko pod pasami ruchu kołowego. Jeśli jest kratka odwadniająca, należy również zainstalować w nim przewód grzejny.