Press "Enter" to skip to content

Piece gazowe z otwartą komorą spalania

Instalator 0

Wraz z przyjściem IX 2015 r. wdrożona została w życie Dyrektywa Unii Europejskiej ErP. Zakłada ona produkcję urządzeń mających wpływ na zużycie energii w sposób zgodny ze środowiskiem. Regulacje prawne objęły między innymi branżę ogrzewania. Produkty muszą spełniać specjalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej. Teraz wytwarzane i wprowadzane na rynek są głównie kotły kondensacyjne. Zasadą ich funkcjonowania jest odzyskiwanie energii z produktów spalania gazu. Instaluje się je do specjalnego układu kominowego, w którym zachodzi efekt kondensacji.

piec-gazowy-vaillant copy

Energia ze spalin wraca do układu grzewczego dzięki czemu skuteczność takich pieców oceniania jest na więcej niż 100%. Ze sprzedaży wycofane zostały kotły z zamkniętą komorą spalania o znacznie obniżonej sprawności. W dalszym ciągu na rynku dostępne są piece z otwartą komorą spalania, jednak przeznaczone są one jedynie do budynków z pojedynczym systemem kominowym w którym nie istnieje możliwość zmiany układu kominowego. Producent do każdego pieca jest zobowiązany załączyć etykietę energetyczną oraz kartę produktu. Ponosi również odpowiedzialność za rzetelność informacji na nich zawartych.