Press "Enter" to skip to content

Dotacje do ekologicznych źródeł ogrzewania

Instalator 0

Smog to efekt polegający na występowaniu zapylenia powietrza z powodu działalności ludzkiej oraz współistnienia nieprzychylnych zjawisk pogodowych takich jak zamglenie oraz brak wiatru. Wszystkie te elementy oddziałują bardzo źle na zdrowie ludzi. Chcąc obniżyć ilości zanieczyszczeń w powietrzu, władze dużych miast wprowadziły ustawy służące wspieraniu wykorzystywania ekologicznych źródeł pozyskania energii. W związku z zagrożeniem smogowym w czasie miesięcy grzewczych Zarząd Woj. Śląskiego zarządził uchwałę której celem jest dofinansowanie wymiany starego kotła węglowego na nowoczesny, bardziej czyste źródło ogrzewania. Rozporządzenie dotyczy osób fizycznych zamieszkałych w granicach Śląska, które są posiadaczami budynków jednorodzinnych. Dofinansowanie obejmuje montaż układu ogrzewania ze współudziałem ekologicznych źródeł pozyskania ciepłej wody takich jak pompa ciepła lub panele słoneczne. Maksymalna wysokość refundacji to 25% kosztów i dotyczy instalacji z udziałem kotłów gazowych, olejowych, na prąd, kotłów na paliwo stałe z podajnikiem kategorii piątej oraz pomp ciepła. Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.