Press "Enter" to skip to content

Dotacje do innowacyjnych form ogrzewanie domu

Instalator 0

Ostatnia, mroźna pogoda oraz deficyt wiatru doprowadziły do podwyższenia stężenia zanieczyszczenia powietrza w wielu dużych aglomeracjach miejskich Polski. Mieszkańcy obawiali się wybywać z mieszkań. dzieci nie wychodziły na zewnątrz. Osoby starsze nie wychodziły na przechadzki. Mieszkania opuszczać można było wyekwipowanym w maseczki przeciw pyłowe. Wówczas hucznie zrobiło się w Polsce o fakcie zanieczyszczenia powietrza w miastach wywołanym domowymi źródłami ogrzewania. Dyskutowano o metodach walki z tym faktem. Ekolodzy dzwonili na alert. Może zbiegiem okoliczności, a może w związku z ostatnio zaistniałej aury Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska od 9 01 2017 roku uruchomił nowe dotacje na kupno i montaż alternatywnych źródeł ogrzewania.

Dotyczy to paneli działających na energię słoneczną, układów opartych na technologii fotowoltaicznej i pomp ciepła. Propozycja skierowana jest do konsumentów. Można otrzymać do 50% wydatków, ale nie więcej niż pięć tysięcy złotych na jednego beneficjenta w opcji montażu i nabycia kolektorów działających na energię słoneczną. W przypadku pomp ciepła dotacja sięga do 40% ale nie więcej niż piętnaście tysięcy złotych na jednego wnioskodawcę. Natomiast przy układów opartych na technologii fotowoltaicznej także 40% z tym, że nie więcej niż osiem tysięcy złotych na jednego wnioskodawcę.W każdym z wyżej wymienionych przypadków jest możliwość zwiększenia zapomogi do stu procent wydatków kwalifikowanych w formie kredytu.Wyżej wymienione działania mają posłużyć minimalizowaniu wydzielania brudu do atmosfery w dużych aglomeracjach.