Press "Enter" to skip to content

Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Instalator 0

Słowo Prosument to nic innego jak połączenie wyrazów producent oraz konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii który tym samym zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje jej nadwyżki do elektrowni.

Jeszcze kilka lat temu fotowoltaiczne instalacje były całkowicie nieopłacalne dla konsumenta. Przeszkodą były nie tylko potrzebne pieniądze, ale również problem z magazynowaniem nadwyżek energii elektrycznej. Sam koszt zakupy oraz utrzymania zestawu akumulatorów nawet obecnie jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają dojścia do sieci energetycznej lub cierpią na systematyczne przerwy w dostawie energii z sieci.

Wspomniana umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii elektrycznej, umożliwia przekazanie nadwyżek energii do sieci z możliwością jej późniejszego odebrania. Ważne: sieć energetyczna nie ma możliwości magazynować energii. Nadwyżka oddana do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w czasie późniejszym może odzyskać energię wyprodukowaną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przekazanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Zwykle umowa z operatorem sieci energetycznej wyznacza, w jakim okresie czasu przekazana nadwyżka może być z powrotem odebrana. Niestety jeśli nadwyżka nie zostanie odebrana, to bezpowrotnie przepada. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dobranie mocy dla instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. aby umowa z operatorem sieci energetycznej mogla być w ogóle rozliczona potrzebna jest wymiana liczników energii na te dwukierunkowe