Press "Enter" to skip to content

Głowica termostatyczne QuickSWITCH – w jakich sytuacjach będzie właściwe ją używać

Instalator 0

Termostat jest elementem nadzorującym funkcję zaworu termostatycznego lub wkładki wbudowanej w grzejnik. Od jej dokładności i szybkości działania zależy ekonomiczność ogrzewania. Tym z najbardziej energooszczędnych rozwiązań jest zaopatrzenie instalacji w termostat Danfoss quickSWITCH. W głowicy gaz jest czynnikiem, który odpowiada na różnice ciepła zewnętrznego. Czujnik z gazu nagrzewa się i oziębia prędzej niż ciecz stosowana w typowych termostatach. Dzięki tej szybkiej szybkości reakcji mamy możliwość zmniejszyć zużycie energii o 15-20% Termostat powinien być zainstalowany przede wszystkim tam, gdzie istnieje drugie źródło ciepła. Są to pomieszczenia, gdzie oprócz podstawowego C.O. są dodatkowe elementy wytwarzające ciepło. Przykładem jest pokój z kominkiem i ogrzewaniem opartym na grzejnikach. Dzieje się tak bo kominek w owym przypadku generuje dodatkowe ciepło i nie ma wymogu, aby kaloryfer pracował zgodnie z ustalonymi parametrami. Analogiczna okoliczność ma miejsce w kuchni, kiedy podczas przygotowywania posiłków lub sporządzania wypieków powstaje ponadplanowe ciepło. W przypadku salonów kąpielowych, miejsce dogrzewane jest po długiej kąpieli lub używaniu suszarki. Krótsza reakcja termostatu QuickSWITCH umożliwia na maksymalne wykorzystanie ponadplanowego źródła ciepła. Daje możliwość także dostosować ciepło w pokoju do wymagań domowników. Głowica gazowa QuickSWITCH produkowana jest na już wycofane i obecnie produkowane zawory termostatyczne Danfoss.Występuje w wersji z kapilarą, dzięki temu możemy ją zainstalować również w sytuacjach, gdy odbiór ciepłoty na kaloryferze jest utrudniony. Wersja wzmocniona wyposażona w zabezpieczenie przed złodziejami i majsterkowaniem przy głowicy.