Press "Enter" to skip to content

Izolacja podłogówki

Instalator 0

Przy planowaniu podłogówki należy wziąć pod uwagę odpowiednią ilość miejsca na izolację. Poprawna grubość powłoki izolacyjnej zabezpieczy dom przed stratami ciepła do gruntu i fundamentu. Im większa warstwa tym lepiej, aczkolwiek powszechnie przyjmuje się wartość co najmniej 10 centymetrów dla podłogi na gruncie, tymczasem dla stropu akceptuje się wartość przynajmniej 2,5cm. Przez zapewnienie właściwej warstwy ochronnej szacuje się, że 85% ciepła wraca z powrotem do budynku. Do ocieplenia podłogi stosuje się płyty styropianowe typu EPS lub XPS. Pierwszy typ styropianu formują spienione granulki zgniecione w blok, który następnie cięty jest na mniejsze tafle. Jego struktura jest porowata, co powiększa jego nasiąkliwość. Lepszym wyborem są płyty XPS, które produkowane są o docelowych rozmiarach. Tafle te mają jednorodną strukturę o płaskiej nawierzchni. Ważną sprawą jest klasa płyt styropianowych, czyli ilość surowca zużyta na produkcję pojedynczej paczki styropianu. Im większa waga tym cechy ochronne są lepsze. Do ocieplenia nie stosuje się folii metalizowanej ponieważ nie ma ona cieplnych właściwości izolacyjnych. Wykorzystuje się ją w celu ochrony paneli ze styropiany przed wodą z wylewki betonowej oraz do wytyczania miejsc na przewody ogrzewania podłogowego.