Press "Enter" to skip to content

Ogrzewanie budynku, a ochrona przed pożarem

Instalator 0

Sezon grzewczy w pełni. Przyrządy grzewcze jak kotłypracująna maksymalnych ustawieniach. To okres zwiększonego niebezpieczeństwa zaistnienia pożaru czy zatrucia tlenkiem węgla. Według statystyk w 2015 zaszło w Polsce do 12 816 zajęć ogniem w domach. Gro z nich na pewno mogło by się zapobiec. Straż Pożarna komunikuje, że 3118 zaprószeń ognia powstało w wyniku wad konstrukcyjnych aparatów grzejnych. Kolejnym najczęstszym czynnikiem była niepoprawna obsługa. Ważne by instalacji grzejnych procujących na gazie, czy też zasianych prądem instalowały persony, które mają na ten temat wiedzę. Doświadczenie person montujących zagwarantuje bezpieczeństwo w dalszej obsłudze. Wiele niebezpiecznych zdarzeń jest skutkiem ludzkiego zaniechania. Niezbędne jest kontrolowanie sytuacji całej sieci. Owe sprawdzanie konstrukcji podłączonych do gazu i rur kominowych winny być robione nie mniej niż raz do roku. I jest to niezbędne minimum. Co do minimalizacji wyników ryzyka, należy wykorzystać wszelkie hamujące czynniki ochrony anty pożarowej. Dobrym takim przykładem jest zamontowanie nie dających się zapalić izolacji z wełny skalnej. Taka izolacja nie rozprzestrzenia ognia w razie jego zaprószenia. Warto o tej izolacji pomyśleć zwłaszcza w zakresie znaczących i przypuszczalnie podatnych na pożary miejsc w mieszkaniu. Gwarantuje to nam większe możliwości na możliwą ewakuacje i poinformowanie niezbędnych organów.Niezbędnym elementem do zainstalowania w domach z instalacjami gazowymi, czy kominkami jest sensor czadu i spalin. Są to fundamentalne czujniki do komunikowania o sytuacji niebezpieczeństwa, ale z ubolewaniem ciągle sporadycznie stosowane. Ich zakup nie jest znaczny a budowa bardzo łatwa.W każdym domu powinna także mieścić się urządzenie przenośne służące do gaszenia pożarów. Najwłaściwszy wybór to model ABC do ugaszenia pożarów materii stałej, cieczy i ciał gazowych, a do miejsca przyrządzania posiłków urządzenie przenośne służące do gaszenia ognia rodzaju F do smalcu i oliwy. Można także nabyć przenośne uniwersalne urządzenia przenośne służące do gaszenia pożarów typy ABF, za ich pomocą zagasimy pożar drewna, materiałów opałowych, oliwy i zasilanych na prąd instalacji. Nie zapominajmy, że wspominając o prewencji przeciwko pożarom i przeciw czadowych mamy na uwadze stan zdrowia i własne poczucie spokoju, a na tym nie da się liczyć groszy