Press "Enter" to skip to content

Ogrzewanie i fotowoltaika Bydgoszcz

Instalator 0

Fotowoltaika zamontowana na domu odpowiedniej wielkości dzięki umowie z dostawcą energii elektrycznej to znakomity sposób na ogrzewanie budynku w sezonie zimowym. Wszystko polega na właściwym dobraniu mocy ogrzewania elektrycznego do mocy paneli fotowoltaicznych oraz zapotrzebowania budynku na ciepło w regionie Bydgoszczy. Błędne podejście to złe wyznaczenie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Właściwe wyznaczenie w przypadku budynków już użytkowanych jest możliwe na bazie kwot wydatkowanych na zakup nośnika energii np. gazu na cele centralnego ogrzewania. W analogiczny sposób firmy oferujące fotowoltaikę obliczają wielkość fotowoltaiki na bazie faktur za energię elektryczną. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość np. węgla zużytego na potrzeby ogrzewania zależy przede wszystkim od warunków pogodowych w danym roku. Ostatnia dekada lata to wyjątkowo łagodne zimy i oceniając zużycie paliwa najlepiej brać średnią z kilku lat z pewnym zapasem. Uwzględniając pieca, można dość precyzyjnie wyznaczyć ilość potrzebnego prądu elektrycznego do ogrzania domu. W przypadku paneli fotowltaicznych montowanych do nowoczesnego domu zadanie jest mniej skomplikowane, ponieważ projektu budowlany zawiera potrzebną ilość kWh energii. Następna kwestia to ciepłą woda użytkowa. Latem większość energii elektrycznej wytwarzanej przez fotowolatikę przesyłana jest do sieci dystrybucyjnej. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej warto tak zbudować, by energię z paneli fotowoltaicznych skierować do zasobnika wody, co poprawi bilans energetyczny w ramach naszej umowy z dostawcą energii.