Press "Enter" to skip to content

Pompa ciepła- w którym miejscy zlokalizować jednostkę umiejscowioną na zewnątrz

Instalator 0

Pompy dostarczające ciepło w naszym kraju stają się bardzo lubiane. W modelach Split zbudowanych na jednostce zewnętrznej istotne jest jej umiejscowienie. Zagadnienie emisji decybeli – przepisy wymagają aby na skraju naszej nieruchomości nie przewyższać wartości 50dB(A) w dzień i 40dB(A) podczas nocy. Natomiast pompy działają w zakresie 55-70dB(A). Wobec powyższego umiejscowienie ich musi być we właściwej odległości od skraju. Przeciętnie będzie to około 8-13m. Problem, gdy rozmieszczenie budynku wobec brzegu udaremnia zachowanie tej granicy.. Jednostka zewnętrzna pompy dostarczającej ciepło może oziębić przepływające przez nią powietrze o 10-12 stopni. Prawdopodobnym więc jest, że ewentualny chodnik zlokalizowany obok, może zostać pokryty lodem także i wiosną. Należy wobec tego zachować odstępstwo 3 m od pompy by ustrzec owego efektu. Powietrze wylatujące z pompy ma też odmienny skład chemiczny i nie wskazane jest sadzenie flory w pobliżu wyrzutu skroplin. By uniknąć zamarznięcia kondensatu na wysokości ziemi lub uszkodzenia fasady budynku trzeba przygotować poobtaczany betonowymi klockami podkład żwirowy. Szukając właściwego stanowiska dla naszej sekcji zlokalizowanej na zewnątrz trzeba jeszcze pamiętać o wytycznych producenta co do dystansów serwisowych. Jednostka musi znajdować się minimalnie 40 cm od poziomu gruntu. Dla zmniejszenia drgań należy zastosować podstawki izolujące wibrację. W informacjach od producenta znajdziemy także informację o najmniejszych i największych odcinkach łącz z składnikiem chłodzącym oraz różnicę pomiędzy jednostką zlokalizowaną na zewnątrz a tą zlokalizowaną wewnątrz. Wszystkie wyżej wymienione czynniki należy rozważyć planując umiejscowienie pompy.