Press "Enter" to skip to content

Sterowanie ogrzewaniem na odległość – co będzie gdy nie dowieźli internetu ;)

Instalator 0

Podstawowym urządzeniem wykonawczym systemów sterowania ogrzewaniem jest nastawny automatyczny regulator ciepłoty. Typowe sterowniki elektromechaniczne montowane po prostu na zawór kaloryfera mogą być zamienione na nowsze, z elektroniką pozwalającą na domykanie i odmykanie zdalne, najczęściej bez konieczności prowadzenia kabli. Sterownik grzaniem robiony jest także po prostu jako przekaźnik włączający/wyłączający segmenty końcowe, takie jak grzejniki elektryczne, przewody do ogrzewania i tak dalej Regulatorami steruje panel dowodzenia, do którego masz dostęp dwiema drogami: dotykowo lub zdalnie – bezprzewodowo albo przez internet. Opcja dołączenia do systemu czujników temperatury, które decydują o automatycznym zmienianiu nastaw, manualny ekran sterujący oraz połączenie bez użycia kabli to doniosłe walory pozwalające na komfortowe i lepsze korzystanie ze sterowania grzaniem. System DEVI Smart można użyć do administrowania elektrycznego ogrzewania z użyciem kabli/mat grzewczych/grzejników elektrycznych lub innego, używającego prądu.

DanfossLink

Elementy wykonawcze połączone są przez WiFi z internetem. Każdy regulator jest zaawansowanym, dającym się zaprogramować termostatem z programatorem terminowym, predysponowanym do regulacji parametrów elektrycznego ogrzewania. Sterownik został ukształtowany do montażu trwale, zaledwie wydzielonego obszaru o maksymalnym poborze zasilania do 3600W. Zmianę nastaw regulatorów dokonuje się przez internet, z użyciem tzw. obłoku, czyli specjalistycznego serwera centralnego. Możesz to zrobić za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie łącząca się z serwerem, mogąca odpalić do aż 10 samodzielnych regulatorów. Ale co będzie, gdy z nieznaneji przyczyny utracimy dostęp do internetu? Ano, utracimy funkcjonalność ZDALNEGO uruchamiania ogrzewania z użyciem oprogramowania w urządzeniu mobilnym i zmian będzie można dokonywać wyłącznie ręcznie na ekranie dotykowego urządzenia wykonawczego. Smart868 to także bezprzewodowy układ zdalnego uruchamiania, którego sercem jest mini centralka łącząca się w ramach WiFi za pośrednictwem fal radiowych z urządzeniami w pobliżu. Centralka mając połączenie z siecią (dowolne łącze przewodowe, gsm, LTE itp), daje się sterować też z przeglądarki internetowej w dowolnym urządzeniu (komputer stacjonarny, laptop, tablet itp.). W tym rozwiązaniu jednak brak dostępu do internetu nie wyklucza możliwości zdalnego sterowania regulatorami, albowiem aplikacja w telefonie (Android lub iOS) uzyskuje i tak dostęp do centrali i sygnałów zwrotnych za pomocą sieci radiowej WiFi.