Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Danfoss CF2 zdalne regulowanie ogrzewaniem podłogowym”

Prostota i zdalne sterowanie temperaturą, czyli rozwiązanie Danfoss CF2

Instalator 0

System Danfoss CF2+ to elektroniczne bezprzewodowe sterowanie podłogówką umożliwiające najbardziej stałą temperaturę. Zapewnia niezależne nastawianie zakresu temperatury w poszczególnych pokojach z pomocą sterowania konkretnymi strefami podłogówki. Jego podstawową rolą jest…