Press "Enter" to skip to content

Prostota i zdalne sterowanie temperaturą, czyli rozwiązanie Danfoss CF2

Instalator 0

System Danfoss CF2+ to elektroniczne bezprzewodowe sterowanie podłogówką umożliwiające najbardziej stałą temperaturę. Zapewnia niezależne nastawianie zakresu temperatury w poszczególnych pokojach z pomocą sterowania konkretnymi strefami podłogówki. Jego podstawową rolą jest szczegółowa kontrola zakresu temperatury pokoju, co zapewnia komfort i ekonomię ciepła, podobnie jak wykorzystanie pokręteł przy tradycyjnych grzejnikach. W składzie systemu są 2 rodzaje sterowników (5 lub 10 portów na siłowniki), cztery odmiany termostatów pokojowych, pilot umożliwiający zdalne sterowanie poszczególnymi elementami zestawu i wzmacniacz sygnału poprawiający komunikację, jeżeli jest to konieczne. Sterownik nadrzędny CF-MC wyposażony jest w 10 (lub 5) wyjść na siłowniki, przekaźniki pompy i pieca, układ samosprawdzający oraz funkcję czuwania. Może pracować w programie grzania lub ochładzania. Regulatory pokojowe należące do systemu Danfoss CF2 mają proste przyporządkowanie do sterownika głównego CF-MC i możliwość ograniczenia temperatury. Pilot CF-RF daje bezprzewodowy akces do szerokiego spektrum złożonych funkcji do grupy maksymalnie trzech sterowników głównych. Tam, gdzie odstępy lub usytuowanie przedmiotów mogą wpłynąć negatywnie na zdalna komunikację, zamieszcza się wzmacniacz sygnału CF-RU. Zwiększa on zakres komunikacji między sterownikiem nadrzędnym, regulatorami w pomieszczeniach i pilotem, czyli poszczególnymi elementami, które kontaktują się radiowo.