Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “głowice Danfoss”

Głowica termostatyczna i zawór

Instalator 0
Zazwyczaj nikt nie debatuje nad stosownym wykorzystaniem pokrętła termostatycznego. Przy doborze sugerujemy się głównie kosztem i stylistyką.  Wszyscy wiedzą, że funkcją głowicy termostatycznej jest kierowanie wyłącznikiem termostatycznym. zestaw Danfoss W wypadku potrzeby odcina ona dostęp centralnego ogrzewania albo ją otwiera zwiększając temperaturę kaloryfera. Aby głowica stosownie pracowała niebagatelnym czynnikiem jest pozycjonowanie termostatu poziomo do podłogi. By odczyt nie był zakłamany, nie powinno się zasłaniać termostatu. Kiedy jest to niemożliwe i są elementy które będą głowice przysłaniać należy nakręcić termostat z kapilarą.