Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ogrzewanie hydrantu”

Ochrona rury hydrantowej kablem grzejnym

Instalator 0

W budynkach mieszkalnych gdzie założona jest instalacja wodociągowa, czasami pewne jej odcinki biegną na zewnątrz budynku, a przez to są narażone na zamarzanie. Analogiczna sprawa dotyczy instalacji wodno-kanalizacyjnych. W takich…