Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “przewód grzewczy”

Kable grzejne z termoregulacją

Instalator 0
Doskonałym wykorzystaniem na z dnia na dzień zimniejsze noce przeciwdziałającym zamarzaniu rur są kable grzejne FreezeTec. Układ wyposażony w te przewody grzewcze daje pewność ,że będzie pracował poprawnie pod paroma zależnościami. kabel g Średnica rurociągu, na którą będzie instalowany kabel nie powinna być dłuższa niż 50 mm. Powinna być założona ochrona na rurę, minimalnie 1 cm maksymalne 2 cm. Znaczące są również parametry w jakich jest prowadzony układ. Ciepłota ocieplanej rury nie powinna przekraczać 65 stopni, a minimalna temperatura otoczenia -25 stopni. Kabel FreezeTec składa się z przewodu grzewczego z wbudowanym na jednym końcu termostatem, którego skala załączania wynosi +3 stopnie, a wyłączenie następuje przy +10 stopniach. Fragment ogrzewający występuje o długości 2-3-5-7-10-15-21-30 i 42 m. Do każdego z przewodu grzewczego przyłączony jest przewód podłączeniowy o długości 1,5 m ukończony wtyczką.