Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Przewody grzewcze do dachów i rynien”

Przewody grzewcze do dachów i rynien

Instalator 0

Przewód grzejny VCDR to elektryczny kabel stosowany do ułożenia na krawędzi dachów, w rynnach oraz rurach spustowych. Stosowany prawidłowo zapobiega zamarzaniu wody w korytach i rurach dachowych, tym samym przeciwdziałając…