Press "Enter" to skip to content

Przewody grzewcze do dachów i rynien

Instalator 0

Przewód grzejny VCDR to elektryczny kabel stosowany do ułożenia na krawędzi dachów, w rynnach oraz rurach spustowych. Stosowany prawidłowo zapobiega zamarzaniu wody w korytach i rurach dachowych, tym samym przeciwdziałając uszkodzeniom systemu, zbieraniu się śniegu i lodu, powstawaniu sopli i tworzeniu zacieków na fasadach budowli.

kabel grze
Kable grzejne VCDR są produkowane w gotowych odcinkach długości od 9m do 175m. Są to kable zasilane z jednej strony, nie ma potrzeby ich docinać i zarabiać, wykończone są przewodem zimnym. Jest wystarczające, by wiązkę kabla rozłożyć w miejscu montażu i podłączyć go do zasilania 230V puszki, gniazdka ? po dorobieniu wtyczki, lub programatora.
Aby system przewodów grzewczych był efektywny i sprawny, trzeba prawidłowo wybrać długość kabli i moc instalowanego przewodu biorąc pod uwagę położenie budynku w danej strefie klimatycznej. Dobór opiera się o tabelę oferowaną przez wytwórcę zawierającą informacje o punkcie instalacji, strefie klimatycznej oraz odpowiadających temu długości przewodów.