Press "Enter" to skip to content

Termostat OWD5 – opisanie produktu

Instalator 0

Sterownik ELEKTRA OWD5 WIFI spaja w jednym urządzeniu zalety zaawansowanego termoregulatora programowalnego z trybem bezprzewodowego sterowania przez tablet. Pozwala na regulowanie ogrzewaniem: matami grzejnymi podłogowymi, systemem rur z ciepłą wodą umieszczonych w podłodze , kaloryferami elektrycznymi, grzejnikami CO. Ma działający na dotyk front o przekątnej dwa cale. Podstawowym walorem jest wielobarwny, dotykowy wyświetlacz i bezprzewodowe regulowanie ogrzewaniem przy pomocy smartfonów. Daje opcję zaprogramowania ciepła w cyklu pełnej doby oraz 7 dniowym. Regulator uczy się bezwładności cieplnej podłoża i zna, kiedy trzeba załączyć lub rozłączyć ogrzewanie, by osiągnąć zadaną temperaturę o określonej porze dnia. Schemat programowania może wynosić do 6 zdarzeń w trakcie dnia. Jest możliwość przyporządkowanie do każdego trybu oddzielnej temperatury.