Press "Enter" to skip to content

W jaki sposób grzeje pompa cieplna?

Instalator 0

Pompy ciepła to urządzenia, jakie pozwalają na wykorzystanie istniejącej wokół nas energii cieplnej do celów grzewczych. Ich instalacja jest dość kosztowna, ale wydane nakłady powinny w niedalekiej przyszłości się zwrócić. Pompy ciepła należą do najmniej kosztownych w obsłudze instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła zagospodarowuje energię słoneczną niskotemperaturową i geotermalną zakumulowaną w ziemi i wodach podziemnych (dolne źródło ciepła), a później przekazuje energię cieplną o wyższej temperaturze, podniesionej nawet do 60 stopni Celsjusza do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (górne źródło ciepła). Tym zimniejszym źródłem, tak zwanym dolnym, z jakiego jest odbierane ciepło, może być grunt, woda, a nawet powietrze. Źródłem górnym, do którego ciepło jest doprowadzane, jest grzana przez pompę woda (rzadziej powietrze), które cyrkuluje w systemie grzejnym. Na pompę ciepła składają się cztery podstawowe elementy: wymiennik do pozyskiwania ciepła z otoczenia, sprężarka, wymiennik do wydawania energii cieplnej do systemu oraz zawór rozprężny.

Wszystkie te detale stwarzają szczelnie odizolowany system, wypełniony substancją, jaką transportuje ciepło. Mieszanka ta to element chłodzący o bardzo temperaturze parowania. Dlatego może on zamienić się w parę nawet przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia, np. w zimie. Niskotemperaturowe ciepło z gruntu czy wody przekazane jest przez parownik do instalacji napełnionej specjalnym płynem, jaki zamienia się w gaz. Podgrzany gaz ?ściska? sprężarka pompy, bardzo podnosząc jego temperaturę. W skraplaczu zachodzi przekazanie ciepła wodzie, która wypełnia kaloryfery, a ochłodzony płyn przechodzi przez zawór rozprężny, wraca do parownika i pełen cykl zaczyna się ponownie. Z przytoczonego opisu można wnioskować, że pompa ciepła to najlepsze wyjście, najbardziej opłacalne i ekologiczne. Wykazuje najmniejsze koszty użytkowania i przypuszczalnych konserwacji, w inwestycji pominąć można nakłady na budowę komina lub podłączenia gazu i rachunków stałych z tym powiązanych.