Press "Enter" to skip to content

Warstwa izolacyjna ogrzewania podłogowego

Instalator 0

Przy projektowaniu ogrzewania podłogowego należy uwzględnić właściwą ilość miejsca na warstwę docieplenia. Adekwatna grubość pokrywy izolacyjnej zabezpieczy dom przed utratą ciepła do ziemi i podbudowy. Im większa warstwa tym lepiej, jednak powszechnie przyjmuje się wartość co najmniej 10cm dla podłogi na gruncie, tymczasem dla stropu akceptuje się wielkość przynajmniej 2,5 cm. Przez zastosowanie odpowiedniej warstwy ochronnej ocenia się, że 85% ciepła trafia z powrotem do budynku. Do docieplenia podłogi wykorzystuje się panele ze styropianu typu EPS lub XPS. Pierwszy typ styropianu formują spienione granulki ściśnięte w blok, który następnie cięty jest na mniejsze tafle. Jego struktura zawiera pory, co powiększa jego właściwości do nasiąkania. Lepszym rozwiązaniem są płyty XPS, które oferowane są o docelowych rozmiarach. Tafle te mają jednolitą strukturę o płaskiej powierzchni. Ważną kwestią jest klasa styropianu, czyli ilość surowca wykorzystana na wyprodukowanie jednej paczki styropianu. Im wyższa waga tym cechy izolacyjne są lepsze. Do izolacji ogrzewania podłogowego nie wykorzystuje się folii metalicznej gdyż nie posiada ona cieplnych właściwości izolacyjnych. Wykorzystuje się ją w celu ochrony paneli ze styropianu przed wodą z warstwy betonu oraz do wytyczania miejsc na rury ogrzewania podłogowego.