Press "Enter" to skip to content

Wydatki na grzanie budynku – kalkulator

Instalator 0

Nasz najnowszy kalkulator kosztów na ogrzewanie pozwala na sprawne zestawienie kosztów centralnego ogrzewania domu z wielorakimi systemami i paliwami. Podstawą wyliczeń jest wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową wskazany w kWh na metr kwadratowy na rok. Arkusz oblicza także wydatki na ogrzewanie ciepłej wody w zależności od liczby mieszkańców. Precyzja obliczeń jest uzależniona od prawdziwości wskaźnika zapotrzebowania na moc. Na podstawie badań najnowszych domów należy założyć, że nie każdy nowy budynek spełnia obecne dość mocno wyśrubowaną normę 95kW/m2 (od 2017 roku). Dla zainteresowanych, jakie decydują się na modernizację kotłowni oraz przejście na inne paliwo, wskazano w tabeli parametry typowe dla wytycznych obowiązujących w latach ubiegłych. Ostatecznie można poprawić je tak, aby suma na aktualnie wykorzystywanym paliwie zazębiała się z wynikami z kalkulatora. W tej sytuacji dostaniemy bardzo dokładne informacje o wydatkach na ogrzewanie z nowszej instalacji na odmiennym paliwie . Informacje z pliku sa poglądowe i nie powinny być kwestią jakichkolwiek roszczeń. W przypadku sporu z deweloperem, ekipą budowalną, monterską lub wytwórcą, główną płaszczyzną powinien być audyt energetyczny.